יום שבת, 25 בדצמבר 2021

בִקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה, [שיחות על קהלת עם ישראל פיבקו]


להסתיר את דבריו הסותרים זה את זה. כי הסתירה כאן היא בדברי חוכמה [לא בדברי תורה], אמר ישראל, וחז״ל, שרוצים בחכמתם להיות מסוגלים להגדיר את החיים, רואים שספר קֹהלת, בדברי חוכמה שלו, לא מצליח לעשות זאת. ויש חשש למהות אלֹהים דרך החוכמה. ובכל זאת הם אומרים תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, כי הם רואים בו את הניסיון להחזיק יחד את התורה ואת החיים והסתירות. 

אבל ב״תחילתו דברי תורה - דכתיב מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש״ הם לא מראים את תחילתו אלא את פסוק ג׳, והספר נלקח בגלל תחילתו, לא בגלל פסוק ג׳. ובתחילתו ״דִּבְרֵי֙ קֹהֶ֣לֶת בֶּן־דָּוִ֔ד מֶ֖לֶךְ בִּירוּשָׁלִָֽם״ ואולי גם ״הֲבֵ֤ל הֲבָלִים֙ אָמַ֣ר קֹהֶ֔לֶת״, וכוחו של ספר קֹהלת לא בגלל דברי תורה שבו אלא בגלל קֹהלת [עם המטרה להקהיל?], ואולי בגלל הבל, שהוא כמעט שווה לדברים [בדיבור], ומהדהד את דברי קֹהלת עצמו. [וכך, כל מה שנאמר בספר קֹהלת הוא הבל הבלים.]  

ועל ״מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש״ אמר ישראל הרי התורה עוסקת ביתרון האדם [בניגוד למיתוס היווני האומר העיסוק של העולם הוא באלים שמייצגים את חוקי הטבע. התאוגוניה כולה אומרת זאת]. באופן קבוע יש לו יתרון בתוך העולם, יתרון על אלֹהים.    

 

[תלמוד בבלי מסכת שבת דף ל עמוד ב   

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה, ומפני מה לא גנזוהו - מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, תחילתו דברי תורה - דכתיב מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש]

[קהלת פרק א

(א) דִּבְרֵי֙ קֹהֶ֣לֶת בֶּן־דָּוִ֔ד מֶ֖לֶךְ בִּירוּשָׁלִָֽם:

(ב) הֲבֵ֤ל הֲבָלִים֙ אָמַ֣ר קֹהֶ֔לֶת הֲבֵ֥ל הֲבָלִ֖ים הַכֹּ֥ל הָֽבֶל:

(ג) מַה־יִּתְר֖וֹן לָֽאָדָ֑ם בְּכָל־עֲמָל֔וֹ שֶֽׁיַּעֲמֹ֖ל תַּ֥חַת הַשָּֽׁמֶשׁ:]

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה