יום שבת, 26 בדצמבר 2015

יופי כה קרוב לטומאה

"...עַד שהוא מגַלֶּה את לִבָּהּ, וסוֹתֵר את שְֹעָרָהּ. רבי יהודה אומר אם היה לִבָּהּ נָאֶה,  לא היה מְגַלֵּהוּ, ואם היה שְֹעָרָהּ נָאֶה, לא היה סוֹתְרוֹ." [סוטה פרק א'] 

. כתב הר"ב שמא תצא זכאה ויתגרו בה פרחי כהונה. פירש"י פרחי כהונה נקט על שם שהיו מצויין בעזרה יותר משאר העם.  

רושֶם הפירושים לא ביטל רושֶם אחר שהשאירו המִלים שבמשנָה, והיה נדמה לי  שרבי יהודה ראה את עמידתו של היופי מול הטומאה, ואת היופי והטומאה מתקיימים באותה המידה באותו מקום, באותו זמן, ואמר "לא היה מְגַלֵּהוּ " כי חשש שמראֵה היופי יוכל להחליש את  מראֵה הטומאה, כי מראה היופי בתוך המוחשי הוא כמעט כהתגלות רעיון היופי עצמו, ואילו מראה הטומאה באִשה הסוטָה הוא לא ברור, רק מין הד לרעיון הטומאה. 
ובוודאי גם היתה הופעת היופי כה קרוב לטומאה מובנת מאליה בעיניו. 

נדמה שהיופי בציור  Flora    של טיציאן מוגדר ומבודד. כאילו היופי במלואו יושג כשלא יהיה דבר אחר קרוב אליו. כאילו היופי ממלא את העולם. 
אבל נִתנו לציור הזה פירושים רַבִּים שונים, אולי מפני  שבכל זאת יש בו דברים אחרים כה קרוב אל היופי.                                    
טיציאן. פלורה Flora

יום ראשון, 13 בדצמבר 2015

זוועת המוחשי וזוועת הרעיון.


‘I thought I saw a performance, and I thought it was fake blood, but it was real blood.’”

 זוועת המוחשי וזוועת הרעיון. 
בגלל המחשבה של כמה ממשתתפֵי יריד האמנוּת במיאמי שניסיון הרצח שאירע שם היה מֵיצג אמנות חשבתי שוב על מעֵין ריאליזם של מֵיצגים ומֵיצבים מסוימים, שבו כמעט אין לדעת מהי האמנוּת ומהי המציאוּת שמחוץ לה. אבל המחשבה שלהם שניסיון הרצח היה מֵיצג אמנות כנראה שמרה על ההבדלה הידועה שבין האמנות ובין המציאוּת שמחוץ לה, ויכלה כך גם לראות את ההבדלה שבין זוועת המוחשי וזוועת הרעיון המופשט.   
כי כנראה זוועת הרעיון היתה קלה להם מזוועת המוחשי, של ניסיון הרצח במציאות, וכנראה הרגישו שאף על פי שהרעיון המוצג בתוך האמנות יכול  להתפשט מאד במחשבותיהם, הוא גם מתרחק אל אי ההשֹגה שלהם. 
הם יכלו כמובן לחשוב שהרעיון, בהגיעו אל הלא מושג, מתקרב אל האינסופי, אל הנורא מכל, אבל הם כנראה הרגישו בעיקר את ההקלה המסוימת  שבהתרחקוּת שלו מן המוחשי. 

כשקראתי בימים האחרונים במסכת "סוטָה" חשבתי שזוועת הרעיון גדולה ועצומה מזוועת המוחשי. היה נדמה לי שהצגת האִשה הסוטָה נועדת להראות משהו ממוחשיוּת הטומאה עם הידיעה שלא תוכל להראות את רעיון הטומאה. שתוכל רק להזכיר לנו אותו.