יום רביעי, 22 ביולי 2020

[8] עניין צורֶך הצִמְצוּם [שיחות עם ישראל פיבקו על "מאמר על עניין צורך הצִמְצוּם" של הרב יהודא ליאון אשכנזי]


משהו על הרישוּם של ג'ספר ג'ונס. בשיחות שלנו. ג'ספר ג'ונס אמר בראיון עמו "אני מתעניין בדברים שמעלים על הדעת דברים שפשוט ישנם... בעיני הם מתקיימים כעובדות ברורות...", ובכל זאת הרחיק מן היֵש הידוע לו אל מה שלא יוכל לדעת. תמיד. וכאילו הועמדו העובדות המצוירות ברישום "טניסון" שלו [ובליטוגרפיה "Coat hanger II (Variation)"] על פתחו של חלל. 
וכמובן, הרישום שלו היה הבעַת רעיון, וכמעט השארַת רושמוֹ של הרעיון.  

"...בכוונה שיוכלו הנבראים להתקיים", כתב הרב אשכנזי. ויש ב"בראשית בָּרָא" רצון של הבורא לברוא דבר אחר מעצמו, והמושג "ברא" לא ניתן להבנה אם הבורא הוא אינסוף, אמר ישראל, כי ב"ברא" מסתתר נבראים, והם צריכים להתקיים, והם ריבוי של תופעות שונות זו מזו. והם, הנבראים, כבר שונים מכֵּלִים, היוצרים מדרגות בין אור אינסוֹף לריבוי. והם, בני האדם, יכולים להכיר את כל התופעות, את כל העולמות, וכך הם יודעים את היותם נבראים ואת היותם מתקיימים. 
ובמציאוּתם הם מכירים באור אינסוֹף, בַצמצום, בַמציאוּת, וכך גם מכירים את הנצחיוּת שהיא לא חלק מהעולם. והם מכירים גם את תופעת הזמן ואת סופם שלהם, ב"קיצוב לקיומם". ובעת ובעונה אחת יש להם ידיעת המרחב והצמצום, אמר ישראל. ובמִלים "ולא יהיו בטלים מחמת יתרון האור האורות..." ישנה חזרה לסוגיה הראשונה, צמצום, חלל, ורשימו. ואור אינסוף פוער פער של מוות [החלל] כדי ליצור חיים, אמר ישראל, כלומר הבריאה תמיד תזכיר את החלל, המוות, ואת הזמן, כי זמן הוא הילוך לקראת מותם של נבראים. 
ועוד אמר, ההשתוקקוּת של האינסוף למלא את החלל היא אל החזרַת בראשיתיוּת הנצחית, שלפני היות "בראשית", הנצחיוּת האינסופית. ולנצחיות יש יתרון על פני החיים. היא ההיפך מהחיים, וככל שהאל יהיה נצחי יותר, אינסופי יותר, לא יהיו  חיים. ואילו הצורך בַצמצום הוא למען החיים. ולמרות יתרון אור אינסוף, הנצחיוּת, ייבָּראו הנבראים. ובכל זאת כל נברא משתוקק לנצחיוּת. אור אינסוף מממשיך תמיד לאיים על הלא-נצחיים, והעולם תמיד על בלימה. ולמה העולם נשאר, אמר, זה הרצון של הבורא לפעול נגד השלמוּת של עצמו. 


["עניין הצימצום כביכול ידוע , והוא מיעוט רב ועצום באורות, בהתגברות נוראה על העצם , אם בכלים בשורשם , ואם לאור המחייה אותם. בכוונה שיוכלו הנבראים להתקיים , במציאותם , ובהויתם יהו בעת הקיצוב לקיומם.ולא יהיו בטלים לגמרי מחמת יתרון האור האורות הללו, ובגלל הסכנה להבטל כבלע" מהחיבור של יהודא ליאון אשכנזי.]    

                                                  
                       טניסון. ג׳ספר ג׳ונס


                                                      
ג׳ספר ג׳ונס  [ליטוגרפיה] Jasper Johns. Coat hanger II (Variation) , 1960

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה