יום שלישי, 27 באוגוסט 2019

רחמים על סדומיים [שיחות עם ישראל פיבקו]


...ודיברנו על "קח את אהרון ואת בניו אתו וגו', זה שאמר הכתוב [תהלים מה] אָהַבְתָּ צֶדֶק וַתִּשְֹנָא רֶשַע וגו'", שכאן אהרון הוא אוהב צדק, ו"קַח" הוא בגלל אהבַת צדק ולא בגלל היותם ממשפחת לויים, ובחירת כהן כאן לא בגלל קדוּשה וטהרה, אלא בגלל אהבת צדק, צדק עדיף על קדוּשה וטהרה, ודיברנו על "באברהם אבינו בשעה שביקש רחמים על סדומיים אמר לפניו רבונו של עולם נשבעת שאי אתה מביא מבול לעולם הה"ד [ישעיהו נד] כי מי נוח זאת לי מבול של מים אי אתה מביא מבול של אש אתה מביא מה אתה מערים על השבועה אם כך לא יצאת ידי שבועה", אש בסדום כמו מי המבול, וכך, בעיני המדרש כשאלֹהים נשבע אין משמעות לשבועה. ולא כתוב בספר בראשית שאברהם ביקש רחמים, אמר ישראל, אלא בבראשית הוא ביקש שאלֹהים יסביר לו את הקריטריון להשמדת סדום, תספה צדיק עם רשע, ביקש לדעת אם מידת הדין כאן היא העיקר
 וכשאמר האף תספה צדיק עם רשע, אמר ישראל, הוא אמר שמעשה של אדם אחד משפיע על מעשה של אדם אחר, הצדיקים משפיעים על העיר כולה, על המקום, והמקום נהיה מין עיר מקלט לכל מי שנמצא בו, כי הטוב משפיע יותר מהרע. וזה לא משפט, לא דין
ובעצם אברהם ביקש מאלֹהים שלא ינהג על פי מידת הדין לרגע אחד בתוך הזמן, אף על פי שמידת הדין היא חזקה מאלֹהים, היא כמו חוק טבע, והיא תובעת ממנו שינהג על פיה. 
וכשאברהם אמר חלילה לך מעשות כדבר הזה אמר לפניו חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט, הוא בעצם אמר לאלהים לא לעשות משפט. וזה מידת החֶסֶד של אברהם. והחסד לא מקבל את קיום הדין. והמדרש אומר "אם משפט אתה מבקש אין כאן עולם, אם עולם אתה מבקש אין כאן משפט...", כי אם משפט אתה מבקש אין כאן עולם מפני שבָּעולם יש מימוש רצון של הבורא, מימוש של חסד, אמר ישראל, אבל התבוננוּת על העולם מלמדת שאין חסד אלא חוקים עִוְּרִים, והמדרש אומר אתה יכול להחזיק בשני הקצוות, בהתקיימוּת של מידת הדין ושל מידת החסד. והמדרש והתורה מחזיקים בשני הקצוות, מפני שכל מידה יש לה צד של צדק, אמר ישראל, ויש לה  זכות להתקיים[ויקרא רבה (וילנה)פרשת צו פרשה י. : "קח את אהרון ואת בניו אתו וגו' , זה שאמר הכתוב (תהלים מה) אהבת צֶדֶק ותשנא רֶשַע וגו' ר' יודן בשם רבי עזריה פתר קריא (פתח בקריאה) באברהם אבינו בשעה שביקש רחמים על סדומיים אמר לפניו רבונו של עולם נשבעת שאי אתה מביא מבול לעולם הה"ד [ישעיהו נד] כי מי נוח זאת לי, מבול של מים אי אתה מביא, מבול של אש אתה מביא, מה אתה מערים על השבועה אם כך לא יצאת ידי שבועה ה"ה דכתיב [בראשית יח] חלילה לך מעשות כדבר הזה אמר לפניו חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אם משפט אתה מבקש אין כאן עולם, אם עולם אתה מבקש אין כאן משפט..."]

    
                                     

    

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה