יום שישי, 8 בספטמבר 2023

יוֹמנסִפְרוּת 39 ״נפש קטנה, תועה, נעימה..״


שוב דיברתי עם ד׳ על ״זכרונות אדריאנוס״. האם הייתי צריכה להעמיד את ״שחיק עצמות״ [שד׳ חזר והזכיר] מול הסִפְרוּת, כמין אמת מחוץ-לסִפרוּת עומדת מול הסִפרוּת, והרי הדבר הזה מנוגד למחשבותַי על מהות הסִפרוּת, ובכל זאת, היה נדמה לי שהבעות מסוימות ביצירה אינן דנות עצמן כשהן מושפעות ממקורות היסטוריים מסוימים או מפירושם. 

וכאילו עניין פעוט הוא לענות בו במחשבות על יצירת סִפרוּת גדולה כל כך, ובכל זאת קצת התערערו מחשבותַי כשהיה נדמה לי שיש ביצירת הסִפרוּת הזאת הבעוֹת שאינן נידונות בחומרה. כמין סדק בתוך הסִפרוּת. 

ואולי טעיתי בכל זה, אני חושבת, אולי טעיתי בעניין ההבעות על עניינֵי היהודים כשעניינֵי היהודים הם בנפשי, וכשאיני יודעת אם ההבעות האלו הן שֹפתו של אדריאנוס או שְֹפַת מרגריט יורסנאר. 

אבל המחשבה על ההבעות שאינן נידונות בחומרה לא נעלמת. נדמה לי שבחזרותַי הרבות כל כך אל היצירה הזאת ואל דמות אדריאנוס בה מתחזקות מחשבותַי ההפוכות.  

   

 

״ענייני היהודים הלכו מדחי אל דחי...ההמונים שלא הסכינו עם תמונות ופסלים – שהרי הללו נשללו מהם בגין אמונה תפלה, הפוגעת ביותר בהתפתחויות האמנויות...״ עמ׳ 182 

 מ״יומן רשימות על חיבור זכרונות אדריאנוס״: ״אלה שמסווגים את הרומן ההיסטורי בקטגוריה נפרדת שוכחים כי מחבר הרומנים מפרֵש תמיד...״ עמ׳ 238

״יש לדאוג כי החסר שלוקים בו המקורות על חייו יהלום דברים שעשויים היו להישמט מזכרונו״ עמ׳ 239

מ״ביבליוגרפיה״: ״פרטים היסטוריים אחדים, הפזורים בתלמוד בתוך חומר אגדי עצום, שימשו, יחד עם הדיווח שבספרו של אוזביוס, ״ היסטוריה של הכנסיה״, כבסיס לתיאור מלחמת פלסתינה״ עמ׳ 257 [הציטוטים מ״זכרונות אדריאנוס״, מרגריט יורסנאר, מצרפתית: אירית עקרבי, זמורה-ביתן]

 

ומשהו אחר. כשעניינֵי היהודים הטרידו אותי לגמרי מחוץ לסִפרוּת חשבתי שוב על ״כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער [שאז מתחילה פורענות כלשהי] שנא' (במדבר כה, א)וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב (בראשית לז, א) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען...״ , כי ראיתי את גודל הצער והפורענוּת שלנו כאן עכשיו. והרי הייתי צריכה לדעת שיום אחד תהיה פורענוּת גדולה מתוכנוּ. 

 

 

[תלמוד בבלי קו א: אמר רבי יוחנן כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער [שאז מתחילה פורענות כלשהי] שנא' (במדבר כה, א)וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב (בראשית לז, א) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם ונאמר...] 

 
                                                  


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה