יום רביעי, 9 באוקטובר 2019

אין פֶּתַח לאלֹהים [שיחות עם ישראל פיבקו]

...ואין כאן פֶּתַח לאלֹהים, אמר ישראל כשדיברנו על וַיָּקָם יוֹנָה לִבְרֹחַ ... מִלִּפְנֵי יְהוָה, ואמר אחרי כן שהדברים שאמר יונה לאנשי נינוֵה, עוֹד אַרְבָּעִים יוֹם וְנִינְוֵה נֶהְפָּכֶת, הם לא דברי אלֹהים, רק יונה אמר אותם, וכל זה קשור למי הוא נביא ונביא שקר ונביא אמת, ונאמר במשנה " נביא השקר המתנבא על מה שלא שמע ומה שלא נאמר לו מיתתו בידי אדם, אבל הכובש את נבואתו...מיתתו בידי שמים..."[משנה ה], נביא השקר וזה שכובש נבואתו, שאינו רוצה להגיד את הנבואה, ניכרים על פי דרך מיתתם, ואלֹהים תלוי בנביא שידבר בשבילו אל העם, אמר ישראל, וזה מין פתח לנביא שקר, שחושב שאלֹהים מדבר אליו
ובתלמוד ירושלמי נאמר "הכובש על נבואתו כיונה בן אמיתי", וזה הסבר ל"הכובש את נבואתו", כיונה בן אמיתי, שלא רצה להגיד את הנבואה, את דברי אלֹהים, ובעצם, נאמר כאן בתלמוד שלא אלֹהים אמר עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת. והמדרש הזה אומר שלא צריך נבואה, כי יונה אמר מעצמו עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת, ואנשי נינוה חזרו בתשובה בלי דברי אלֹהים. 
אבל ר' יונה אמר יונה בן אמיתי נביא אמת היה, ומהו נביא אמת כאן, שיָדַע מה שעתידים אנשי נינוה לעשות, בדומה לידיעה של אלֹהים, וחז"ל אומרים "אמר יונה יודע אני שהגויים קרובים תשובה הן והריני הולך ומתנבא עליהם והם עושין תשובה...", שיונה ידע על תשובה יותר ממה שאלֹהים ידע, ורצה להוכיח לאלהים שהנטייה של אנשי נינוה לתשובה גדולה משל עם ישראל, ושהם לא זקוקים למה שאלֹהים יעשה או יאמר להם. ובעצם, אמר ישראל, יונה אמר כאן אני לא זקוק לנבואה, ובעצם יונה אמר גם שכשהוא בורח מפני אלֹהים הוא גם מציל את עם ישראל ממה שיפרע מהם אלֹהים על שאינם קרובֵי תשובה
אבל יונה לא הצליח להציל כך את עם ישראל, אמר ישראל, ואיפה אלֹהים פרע מעם ישראל? כשאשור, שעיר בירתם נינוה, הִגלו את עם ישראל, והיתה להם זכות להשמיד אותם כי הם היו קרובֵי תשובה ועם ישראל לא היו קרובֵי תשובה.   

[תלמוד ירושלמי: "הכובש על נבואתו כיונה בן אמיתי. א"ר יונה יונה בן אמיתי נביא אמת היה את מוצא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא [יונה א ב] קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני, אמר יונה יודע אני שהגויים קרובים תשובה הן, והריני הולך ומתנבא עליהם והם עושין תשובה והקב"ה בא ופורע משונאיהן  של ישראל...". מסכת סנהדרין פרק יא] ["שונאיהן של ישראל"  הוא ישראל. כמין לשון סגינהור] 


 

                                     

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה