יום רביעי, 16 באוקטובר 2019

יש לשָֹטָן רְשוּת עליהם [שיחות עם ישראל פיבקו]

... אחרי כן בשיחה שלנו, על "שאילולא יום הכיפורים לא היה העולם עומד", הרי הם אומרים שיום הכיפורים נעשֶה למען העולם כולו, אמר ישראל, ודיברנו על מה שאמר סמאל, השטן, במדרש, "רִבּוֹן כל העולמים על כל אומות העולם נתת לי רשות ועל ישראל אין אתה נותן לי", ולא ניתנה לו רשות כי עַם ישראל הוא עַם כֹהנים וגוי קדוש ומפיץ את שם ה' אמר ישראל, ועל תשובת אלֹהים, "הרי יש לך רשות עליהם ביום הכיפורים אם יש להם חטא, ואם לאו אין לך רשות עליהם", וראינו שכך אלֹהים לא נוכח ביום הכיפורים אלא הוא נותן רשות לשטן להיות המחליט והמעניש ביום הכיפורים, והשטן הוא מידת הדין, שאינה מתחשבת בסיבה אלא רק בתופעה, והוא רצוי לאלֹהים, והכרחי, ואינו בשליטת אלֹהים. ובעצם, נאמר כאן שיום הכיפורים הוא היום של השטן, אמר ישראל
אבל המדרש אומר "לפיכך נותנין לו שוחד ביום הכיפורים שלא לבטל את ישראל שלא יקריבו את קָרבנם", נותנים שוחד לשטן, שוחד השעיר לעזאזל הנשלח אליו עם החטאים, והשעיר לעזאזל הוא קורבן לשטן. 
וכמובן, יש מין תרמית ב"יש לך עַם אחד כמלאכי השרת שבשמים", דברי הסנגוריה של השטן אחרי ששעיר חטאת נשא עליו את כל חטאיהם, כי שוחד הוא חטא, והם לא עומדים טהורים מול אלֹהים, אלא הם מרַמים. ובמדרש הזה נאמר שאפשר לשחד את השטן ואפשר לרמות את אלהים. 

[וסוף המדרש משווה את התייצבוּת הכהן הגדול מול אלהים ביום הכיפורים להתייצבוּת משה לפני אלֹהים למען תקופה שאין בה בית מקדש.

["ר' זכריה אומר...שאילולא יום הכיפורים לא היה העולם עומד..."
"...אמר סמאל לפני הב"ה רבון כל העולמים על כל אומות העולם נתת לי רשות ועל ישראל אין אתה נותן לי, אמר לו הרי יש לך רשות עליהם ביום הכיפורים אם יש להם חטא, ואם לאו אין לך רשות עליהם, לפיכך נותנין לו שוחד ביום הכיפורים שלא לבטל את ישראל שלא יקריבו את קרבנם, שנ' גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל, גורלו של הב"ה לקרבן עולה וגורלו של עזאזל שעיר חטאת, וכל עוונותיהם של ישראל עליו, שנאמר ונשא השעיר עליו את כל עונותם אל ארץ גזירה. ראה  סמאל שלא נמצא בהם ביום הכיפורים חטא אמר לפניו רבון כל העולמים יש לך עם אחד כמלאכי השרת שבשמים... מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא כך ישראל נקיים מכל חטא ביום הכיפורים... " (פרקי דרבי אליעזר, "חורב" פרק מה)] 


                                   

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה