יום שבת, 6 במרץ 2021

דמיוֹן הקיצוניוּת [שיחות עם ישראל פיבקו]

 


אני מעתיקה את הדברים שכתב ישראל, "אלוהים מתואר כיחידי בבדידותו והוא נאמן, ולמרות זאת אסור להאמין לו עד שרואים זאת", על דברי המדרש "בשעה שאמר לו הקבה לך רד כי שִחת עַמך...ולא היה מאמין שחטאו ישראל, אמר אם איני רואה איני מאמין" ו"אפילו שיהא אדם שומע דבר מן יחידי נאמן אסור לקבל עדותו לעשות דבר על פיו אם אינו רואה", כי במדרש אחר, בדבר אחר, ראינו שוב את קיצוניוּת המדרש ואת קיצוניוּת משה, שאמר "אם אין אני מְשַבֵּר את הלוחות אין לישראל עמידה". כי אם החוק לא מובא אליהם והם לא יודעים אותו אי אפשר לחייב אותם בדין, ומשה אמר כך לאלֹהים מהם גבולות הידע כדי שתהיה להם עמידה, אמר ישראל בשיחה שלנו, ו"אין לישראל עמידה" הוא אין להם קיוּם אם יידעו את החוק, כלומר אלֹהים לא רוצה שתהיה להם עמידה, קיום, כשהוא נותן את החוק הזה, לא רוצה שיתקיימו כשהוא נותן את החוק הזה [אחרי מעשה העגל]. 

ועוד אמר ישראל, על "וַיִּחַר אף משה" כשראה את העגל, חרה אפו על הלוחות, הבין שאלֹהים נתן את הלוחות כמין השמדה של העם

ודיברנו על קיצוניוּת משה, הנציג המוחלט של האל, המביא להם את הלוחות, וגם הנציג המוחלט של העם, השובר את הלוחות. 

[וכמעט לא דיברנו על השאלה על הנביא, האומר כאן "אם איני רואה איני מאמין", והרי נביא, השומע דבר מאלֹהים היחידי, הוא גם כמצטרף אל ה"עֵדוּת" של אלֹהים, כעוד עֵד, כשהוא מוסר לעם את דברי אלֹהים.][שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מו סימן א - ד

א [לד, א] ויאמר ה' אל משה פסל לך, הה"ד (איוב יא) ויגד לך תעלומות חכמה, אתה מוצא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לך רד כי שחת עמך היה תופס בלוחות ולא היה מאמין שחטאו ישראל, אמר אם איני רואה איני מאמין שנא' (שמות לב) ויהי כאשר קרב משה אל המחנה, שלא שברן עד שראה בעיניו, אי להם לבני אדם שהם מעידים מה שאינם רואים, אפשר שלא היה משה מאמין בהקב"ה שאמר לו כי שחת עמך אלא הודיע משה דרך ארץ לישראל אפילו שיהא אדם שומע דבר מן יחידי נאמן אסור לקבל עדותו לעשות דבר על פיו אם אינו רואה, 

ד"א שפרחו הכתובים מן הלוחות לכך שברן שנאמר (דברים ט) וארא והנה חטאתם לה' אלהיכם, ראה משה שחטאו ושבר את הלוחות, משל לשר שנטל אשה וכתב לה כתובה ונתנה ביד השושבין, לאחר ימים יצא עליה שם רע, מה עשה השושבין קרע את הכתובה אמר מוטב שתהא נדונית כפנויה ולא כאשת איש, כך עשה משה אמר אם אין אני משבר את הלוחות אין לישראל עמידה שנאמר (שמות כב) זובח לאלהים יחרם, מה עשה שברם אמר לו להקב"ה לא היו יודעין מה היו כתוב בהם,]


צ


אין תגובות:

פרסום תגובה