יום רביעי, 2 בדצמבר 2020

דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִי. ואומרת להם לכם אני ושלכם אני ואחריכם אני [שיחות עם ישראל פיבקו]

 

לבת מלכים שנשבֵּת והיה אביה עומד לפדותה והיתה מרמזת לשַבָּאִים ואומרת להם לכם אני ושלכם אני ואחריכם אני, אמר לה אביה מה את סבורה שאין בי כח לפדותך, אומר המדרש על דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִֽי, והיא כישראל שהיו רומזים למצריים מפחדם ואומרים להם אנו שלכם ולכם אנו ואחריכם אנו הולכים, שלא סמכו על אלֹהים מול מצרַיִם, וכשאמר להם הקדוש ברוך הוא במדרש מה אתם סבורים שאין בי כח לפדותכם, כלומר שאלהים חלש מול מצרַיִם, חז"ל הם שאמרו כאן שמצרַיִם שווה לאלֹהים. וכאילו לאלֹהים אין השגחה על מצרַיִם, אמר ישראל.  

ומהו תחרישון, אמר, אם לא תחרישו אלֹהים לא יוכל להִלָּחֵם לכם, כי אם תתפללו ותבקשו זה יהיה למען עצמכם ולא למען כוחו של אלֹהים.

ואחרי כן דבר אחר, "לפי שנדמו ישראל לסוסים נקבות ומצריים הרשעי' זכרים מזוהמים והיו רצים אחריהם עד ששוקעים בים", ויש כאן דמיון מוחלט בין ישראל ומצרים, כי הם צריכים להזדווג אם הם רוצים עתיד. ודיברנו על זיהום כעירוּב, כי יהיה עירוּב של סוסים מאומות העולם, והזכרנו את הגר המצריה שהתערבבה בבני ישראל [ושהמדרש אומר שהיתה בת פרעה], ואת הערֶב רב שיצאו ממצרים והתערבבו בבני ישראל. 

אבל ר׳ סימון אמר שגלי הים הם שנדמו לסוסים נקבות ומצריים לסוסים זכרים מזוהמים. כאילו אמר המצריים מזדווגים עם הבריאה של אלֹהים. 

שוב, דימויי המדרש כאילו מחריבים דימוּי יפה של שיר השירים, כשבעצם הם חותרים אל מין תמונה עמוקה שלו


  [משהו על עומק הדימויים בציוּר. נדמה שבציורי הים הרבים כל כך שלו חתר פיץ הנרי ליין (Fitz Henry Lane) אל הכרה עמוקה יותר ויותר של הים, אבל נדמה לי שחתר גם אל הכרת הדימויים שכבר יצר, כמו אל גילוי עומק הדימויים שכבר יצר, כאילו דימויים של דימויים יכלו להראות לו מה שלא הראה לו הים עצמו.]     


    

    


[ לְסֻסָתִי֙ בְּרִכְבֵ֣י פַרְעֹ֔ה דִּמִּיתִ֖יךְ רַעְיָתִֽי:

ה דמיתיך רעיתי, אמר ר' אליעזר לבת מלכים שנשבת והיה אביה עומד לפדותה והיתה מרמזת לשבאים ואומרת להם לכם אני ושלכם אני ואחריכם אני, אמר לה אביה מה את סבורה שאין בי כח לפדותך דומה דמיתיך דומי בשתיקה, כך בשעה שהיו ישראל חונים על הים (שמות יד) וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים, והיו ישראל רומזים למצריים מפחדם ואומרים להם אנו שלכם ולכם אנו ואחריכם אנו הולכים, אמר להם הקדוש ברוך הוא מה אתם סבורים שאין בי כח לפדותכם דומו דמיתיך שתקתיך, הדא הוא דכתיב (שם /שמות י"ד/) ה' ילחם לכם ואתם תחרישון. 

ו ד"א דמיתיך רעיתי, רבנן אמרי לפי שנדמו ישראל לסוסים נקבות ומצריים הרשעי' זכרים מזוהמים והיו רצים אחריהם עד ששוקעים בים, אמר ר' סימון חס ושלום לא נדמו ישראל לסוסים נקבות אלא גלי הים נדמו לסוסים נקבות ומצריים לסוסים זכרים מזוהמים ורצו אחריהם עד ששקעום בים, והיה המצרי אומר לסוסו]                                                                         


                                                                             

                                                                             

 פיץ הנרי ליין Fitz Henry Lane (born Nathaniel Rogers Lane, also known as Fitz Hugh Lane) (December 19, 1804 – August 14, 1865)

פיץ הנרי ליין  Fitz Henry Lane

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה