יום שלישי, 7 ביוני 2016

רישוּמֵי לימוּד ישָנים.

רישוּמֵי לימוּד ישָנים של נוֹף. הקווים המהירים כמו נועדו להשֹיג את מלוא מראֵה הִתפרשֹוּתו של הנוף, אבל נועדו להשֹיג את מלוא הִתפרשֹוּתוֹ של הרישוּם עצמו. כי הם לא ניסו להציג את הנוף הממשי של הטבע אלא להיות הם עצמם כעֵין נוף, מקצה מִשְטַח הנייר עד קצהו. להיות כעין נוף  משוטח לגמרי על משטח הנייר. כמו נוף על הארץ. 
אבל היה מוכרח להיות כאן גם לימוד של הנוף הממשי שבטבע, לימוד הסיבות  של הטבע, כאילו בלעדיהן יהיו סיבותיו של הרישום כמעט ריקות. וכאילו הרישום הוא עוד שִכבה מעל שִכְבוֹת הנופים. שִכבה כמעט שקופה מעל הארץ. 
למה הוא מתרוקן בלי הסיבות של הטבע? אולי מפני שהן גדולות מסיבותיו שלו, והן ההתחלה הרחוקה כל כך של סיבותיו שלו. אחר כך, כשיתרחק עוד מן ההתחלה, היא תזכיר לו לערוג אל מרחקָיו הגדולים
ובינתיים, רישומי הלימוד הישנים האלה של הנופים עדיין ערבבו בתוך ההִתפרשֹוּת השטוחה הגדולה את מראֵה עמוד החשמל האחד, חלקֵי הגדר, כאילו לא סמכו לגמרי על סיבותיהם
עדיין לא הגיעו אל המרחקים שלהם

     
                                                                                                                                                     
רישומי לימוד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה